- John Sinclair Nr. 412: Jiri, de vlammenduivel -
(John Sinclair verhaal nr. 478)


John Sinclair Nr. 412: Jiri, de vlammenduivel


Recensie:
-

Bijzonderheden:
verschenen op 28 maart 1990

Helaas is dit het laatste nummer in deze serie. Een erg abrupt einde, gelet op het feit dat dit nummer het eerste deel is van een dubbelaflevering. Uitgeverij Marken B.V. heeft kort daarna nog een zevental dubbelafleveringen uitgegeven. Die nummers sloten echter niet aan op het laatste nummer van deze serie, nummer 412, maar waren John Sinclair verhalen nummers 490-503, derhalve hadden in deze serie de nummers 434-447 geweest.
Hieronder de mededeling van de uitgever:Vertaling van Geisterjäger John Sinclair, 1. Auflage nr. 428: Jiri, der FlammenteufelTERUG

HOME

© 2004 - Alle rechten voorbehouden